Google+ Badge

Jumat, 10 Januari 2014

NEGARA BERHUKUM AL-QURAN (lanjutan)

Postingan ini merupakan kutipan dari buku yang berjudul  "MEMPELAJARI PENDAPAT SARJANA SARJANA ISLAM, TENTANG ADMINISTRASI NEGARA" oleh Haroon Khan Sherwani, disalin oleh M. Arief Lubis, terbitan Tintamas Jakarta tahun 1964.


SILSILAH  NABI  MUHAMMAD S.A.W

FIHR (QURAISY)
|
GHALIB
|
KA'AB
           ____________________________________________________________________________
           |                                                                                                                                              
      MURRAH                                                                              HUSHAISH                                              'ADI
             |____________________________________________                                                          
       KILAB                         TAIM                              YAQTAH
              |
      QUSAI      
      ABDUL  MANAF
                                                                                  WALID            QAIS
                                                                                  HALID          HARITS      
                                         USMAN                                                                                                          KHATTAB
                                        ABDULLAH
              |                        ABU BAKAR                                                                                                      UMAR 
              .                                                                                                                                                       ,
      ABDUL 'UZZA              ABDUD-DAR                      HASYIM                       ABDUSYSYAM                 NAUFAL              
          ASAD                                                               SYAIBAN
                                                                        (ABDUL MUTHTHALIB)                                                     A M R
                                                                                          |                           UMAYYAH
                                                                   _______________________            HARB                            HARITS
                                                           ABDULLAH   ABU THALIB     ABBAS           |
                                          TALHAH           |                                               _______________
                                                           MUHAMMAD     ALI                    SAFWAN         ABU SUFYAN 
                                                              S.A.W